Đông trùng hạ thảo dạng bột không khác biệt so với đông trùng hạ thảo sinh khối nguyên con sấy khô. Các hoạt chất chính trong đông trùng hạ thảo như Cordiceptic acid, Cordycepin, Adenosine, Hydroxyethyl-adenosine, SOD (Superoxide Dismutase), Polysaccharide nhóm hoạt chất HEAA (Hydroxy-Ethyl-Adenosine- Anologs, Acid amin và các Vitamin (Vitamin A, C, B12, B2, E, K…), các nguyên tố vi lượng (Al, Si, K, Na…) vẫn được giữ nguyên như đông trùng hạ thảo thông thường. Bổ sung đông trùng hạ thảo là một trong những cách để cải thiện sức khỏe cho nhiều trường hợp